Przejdź do treści

Agresja u dzieci

Dzieci nie zawsze są grzeczne, a działania agresywne są zjawiskiem dość powszechnym. W grupie rówieśników zawsze znajdzie się dziecko, które krzyczy, bije, niszczy rzeczy lub je zabiera. Z reguły jest ono niezbyt lubiane przez innych czy izolowane w relacjach.

(więcej…)

ADHD u dzieci

Niegrzeczne i źle wychowane dziecko to stwierdzenie często pojawia się w kontekście dzieci dotkniętych ADHD czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi i koncentracji. My nieświadomi obserwatorzy często nie zdajemy sobie sprawy, że zachowanie takie nie wynika ze złej woli dziecka, ale z zaburzeń psychofizycznych utrudniających jego zdolność do wewnętrznej kontroli i izolacji w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych.

(więcej…)